Zakładanie konta

Identyfikator odbiorcy

min. 8 znaków, duże i małe litery, cyfra

min. 8 znaków, duże i małe litery, cyfra

6-50

składnia adresu e-mail

numer telefonu

np. WOD/1/2016

!ariaFreecap

Konto zostanie aktywowane automatycznie do 3 dni.